Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Det sivile samfunnet og det politisk organiserte selvstyret. Spørsmål og kommentar til Else Grete Broderstad

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Er reindriftskvinner og deres arbeidsoppgaver synlige i det offisielle rommet - til sammenligning med landbrusskvinnene /Leat go boazodoallonissonolbmot ja sin barggut oidnosis almmolaccat - buohtastahttin eanandoallonissonolbmuiguin

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2002
Authors: 

Framtida for lulesamisk språk

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Geometri og tradisjonelle målenheter

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Giella vákkis vággái. Gáivuona dialeavtta suokkardallan

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2002

Hvordan kan høgskolene, gjennom den kulturelle skolesekken, bidra til at skolen blir bedre?

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Innledning

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Jojkens framtid i Sverige

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Knud Leem som utforsker av samisk språk og kultur

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Liidnavuona suopmana fonologiija. Mearrasámegiela fonologalaš guorahallan

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2002
Authors: 

Máidnasiid sohkabeallerollat

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Mearrasámegiella dutkanfáddán

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Minnetale over professor dr. philos. Knut Bergsland

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Muhtun cuolmmat sámi cealkkaoahpas

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Noen filosofiske perspektiver på selvbestemmelsesretten, og Sametinget som eksempel på samenes selbestemmelsesrett

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Partnership in Action. Unesco og urfolk

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Pedar jalvi

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Proposal for changes in the Norwegian Reindeer Herding Act

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Rike beskrivelser og forskningsetikk

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa oahppama ja oahpahusa hástalusain - ođđa pedagogalaš oainnuid váikkuhus oahpaheapmái ja oahppamii

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Sámi áddejupmi ja sámi skuvla. Davviriikkalas sámi skuvladutkiid konferánsa Guovdageainnus 7.-9.11.2001 Sami understanding an education. Nordic Sámi Educational Research Conference, Kautokeino November 7th -9th 2001

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2002
Authors: 

Sámi dálááiggi girjjálašvuođa čalmmustahttin. Fokus på samisk samtidslitteratur

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Samisk forskning i et selvbestemmelsesperspektiv

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Samisk litteraturs reise ut i verden

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Samisk språk - en oversikt

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Samiska föremål upp ur Stockholms jord

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Samiska kvinnoförfattare. En historik över hundra år av skrivande

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Samiska kvinnorna skapar samiska litteratur

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Sápmelas árvomáilbmi

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Sárgu ja Duojar. Tegner og kunsthåndverker

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Pages