Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Samisk læremiddel - nordisk eller nasjonal?

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Samisk offenlighet og demokrati på norsk

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Samisk språk fra et verdiperspektiv

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Samisk ungdom og kroppsidealer

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske kroppsidealer og ungdommens holdning til egen kropp

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske læremidler - nordiske eller nasjonale

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske stedsnavn i Berlevåg kommune - del 1 Samiske stedsnavns opprinnelse, bruk og forsvinning i Berlevåg kommune

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske stedsnavn i Berlevåg kommune, del 2. Hvilke kunnskaper finnes i de samiske stedsnavnene i Berlevåg kommune ?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske stedsnavn i Berlevåg kommune, del 3. Ny teknologi og samisk historie og stedsnavn i Berlevåg kommune

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske stedsnavn på kart

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

School Culture in Sámi classroom

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003

Skuvla ja eláskahttin giela ealáskahttin

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Skuvlamokta Skolemotivasjon

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Språk og samarbeid i Syktyvkar. Rapport frå studiereise til Komi

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2003
Authors: 

Språk, pedagogikk og forsøk. Evaluering av arbeidet for tospråklighet i Karasjokskolene

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2003
Authors: 

Teaching aids in Saami mathematics education

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

The impact of the official Norwegian language policy on the micro-level. Saami language maintenance: Revitalization in School

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

The Sámi school system in Norway and International co-operation

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Til den ytterste grind. Selvmord i et arktisk samfunn

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Transepithelial transport of energy-rich short chain fatty acids in the gastrointestinal tract of reindeer

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Undersøkelsen Valg, nominasjon og likestilling. Presentasjon av del I og II i prosjektrapporten Vil de ikke - eller slipper de ikke til? En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Vil de ikke eller slipper de ikke til? Funn og utfordringer vedrørende den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge. Presentasjon av del I og II i prosjektrapporten Vil de ikke - eller slipper de ikke til?

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Yoik as an art form of communication and conjuring,

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

'...jos fal gáhttet gollegielat' Vitalisering av samisk språk i Noreg på 1990-talet

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2002
Authors: 

20 år etter Stilla: Er samisk og norsk kultur omsider likestilt?

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

25000 sámegielaga Norggas

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Å tenke om samisk språk og å skrive på lulesamisk

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Álgoálbmogiid jienat

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Challenges for school improvement in the Circumpolar north

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002

Dat-determinánttala? nomengihpuid definihttavuohta

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Pages