Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Sámi skuvla plánain ja praktihkas. Mo dustet O97S hástalusaid? Reforma 97 evalueren

Category: 
Bok
Ar: 
2003
Authors: 

Samisk læremiddel - nordisk eller nasjonal?

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Samisk offenlighet og demokrati på norsk

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Samisk språk fra et verdiperspektiv

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Samisk ungdom og kroppsidealer

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske kroppsidealer og ungdommens holdning til egen kropp

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske læremidler - nordiske eller nasjonale

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske stedsnavn i Berlevåg kommune - del 1 Samiske stedsnavns opprinnelse, bruk og forsvinning i Berlevåg kommune

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske stedsnavn i Berlevåg kommune, del 2. Hvilke kunnskaper finnes i de samiske stedsnavnene i Berlevåg kommune ?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske stedsnavn i Berlevåg kommune, del 3. Ny teknologi og samisk historie og stedsnavn i Berlevåg kommune

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Samiske stedsnavn på kart

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

School Culture in Sámi classroom

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003

Skuvla ja eláskahttin giela ealáskahttin

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Skuvlamokta Skolemotivasjon

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

Språk og samarbeid i Syktyvkar. Rapport frå studiereise til Komi

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2003
Authors: 

Språk, pedagogikk og forsøk. Evaluering av arbeidet for tospråklighet i Karasjokskolene

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2003
Authors: 

Teaching aids in Saami mathematics education

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

The impact of the official Norwegian language policy on the micro-level. Saami language maintenance: Revitalization in School

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2003
Authors: 

The Sámi school system in Norway and International co-operation

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Til den ytterste grind. Selvmord i et arktisk samfunn

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2003
Authors: 

Transepithelial transport of energy-rich short chain fatty acids in the gastrointestinal tract of reindeer

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Undersøkelsen Valg, nominasjon og likestilling. Presentasjon av del I og II i prosjektrapporten Vil de ikke - eller slipper de ikke til? En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Vil de ikke eller slipper de ikke til? Funn og utfordringer vedrørende den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge. Presentasjon av del I og II i prosjektrapporten Vil de ikke - eller slipper de ikke til?

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

Yoik as an art form of communication and conjuring,

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2003
Authors: 

'...jos fal gáhttet gollegielat' Vitalisering av samisk språk i Noreg på 1990-talet

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2002
Authors: 

20 år etter Stilla: Er samisk og norsk kultur omsider likestilt?

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

25000 sámegielaga Norggas

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Å tenke om samisk språk og å skrive på lulesamisk

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Álgoálbmogiid jienat

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Challenges for school improvement in the Circumpolar north

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002

Pages