5. Oahppokvalitehta analysa

Oahppokvalitehta analysa ulbmil lea gávdnat kvalitehtaspiehkastemiid siva ja buriid beliid doaimmain. Dáinna lágiin sáhttá allaskuvla buoret ovddidit buori kvalitehta oahpuin maid fállat. Beaivválaš gulahallan studeantta ja bargi gaskkas ja systemáhtalaš árvvoštallamat leat mielde addime dieđuid oahpuid kvalitehta birra.

Analysa ja kvalitehtabuorideapmi

Oahpuid kvalitehta analyseren lea reaidun gávnnahit joksá go Sámi allaskuvla mearriduvvon mihtuid. Dát lea maid reaidun gávnnahit nákce go allaskuvla gieđahallat rievdadusaid ja hástalusaid maid rievdaduvvon rámmaeavttut ja rievdaduvvon gáibádusat oahpuide buktet.

Analysa vuolggasadji lea ollislaš dokumentašuvdna, mas leat oassin sihke kvalitatiiva ja kvantitatiiva kvalitehtaindikáhtorat. Kvalitehtaindikáhtorat galget vuosttažettiin muitalit dilálašvuođaid birra maid berret iskat ja analyseret lagabui, omd.:

 • Rekrutteren oahpuide
 • Čađaheapmi ja heaitin
 • Bohtosat
 • Oahppobiras
 • Oahppodoaimmaid kvalitehta
 • Oahpuid relevánsa

Analysa dahkko dieđuid vuođul maid oažžut:

 • Beaivválaš gulahallamis gaskkal studeantta, fágabirrasa ja hálddahusa
 • Studeanttaid oahpuidárvvoštallamiin ja dieđuid vuođul maid studeanttat addet
 • Studeanttaid bargguid fágalaš árvvoštallamiin
 • Fágasuorggi oahpuidárvvoštallamiin
 • Oahpuid ja fágabirrasa árvvoštallamiin
 • Kvantitatiiva kvalitehtaindikáhtoriin

Fágasuorgi oažžu dieđuid oahpuid heajos ja buriid beliid birra. Dát dieđut raporterejuvvojit jahkásaččat kvalitehtaraporttas ja oahppojagi oahppofálaldagaid raporttas. Analysat addet stivrii buori vuođu dahkat mearrádusaid main lea dadjamuš oahpuid kvalitehtii.

Sámi allaskuvlla oahppokvalitehta mihtut leat vuolggasadjin analysaide. Dát leat čilgejuvvon Sámi allaskuvlla strategiijaplánas, stivrensignálain ja ossodagaid mearriduvvon mihtuin.

Doaibmabijuid árvvoštallan berre dahkkot allaskuvlla mihtuid vuođul ja maiddái NOKUT:a akkrediterema gáibádusaid vuođul.

Beroškeahttá mii lea sivvan heajos dahje buori kvalitehtii, ferte allaskuvllas leat mihttun ovddidit kvalitehta, ja buorit analysat leat dehálaš reaiddut dán mihtu joksamii.


Kvalitehtasihkkarastin:

 1. Ulbmil ja huksehus
 2. Aktevrrat ja ovddasvástádusjuohku
 3. Kvalitehtadimenšuvnnaid mihtut
 4. Evalueremat
 5. Oahppokvalitehta analysa
 6. Bargo- ja ovddasvástádusjuohku kvalitehtasihkkarastimis ja oahpuid hálddašeamis
Oahppodoaimmaid kvalitehtagiehtagirji
Filesize: 1226 KB