Institutter ved Sámi allaskuvla

Samisk høgskole har fra 1.1.2018 to faginstitutter:

 • Institutt for språk, duodji og samfunnsvitenskap

 • Institutt for samiske lærerutdanninger 

Instituttene er de fagansattes enheter i organisasjonen, og er rådgivende organ for ledelsen. Instituttene ledes av instituttleder/dekan. Ved Samisk høgskole har instituttene en fagspesifikk inndeling. Instituttet foreslår og gjennomfører utdanninger og forskningsprosjekter internt i instituttet og på tvers av institutter.

Instituttledere og studenter er representert i Styret for forskning og utdanning, som er et vedtaksorgan underlagt Styret for Samisk høgskole.

 

Institutt for språk, duodji og samfunnsvitenskap

Instituttet ledes av Risten Länsman. Følgende studier er tilknyttet dette instituttet:

Språkstudier:

 • Samisk begynnerkurs og semesteremne (gir språkkompetanse til videre studier ved Samisk høgskole)
 • Samisk språk og litteratur bachelor og master
 • Språkstudier: samisk, finsk og norsk i lærerutdanningene 
 • Språkrøkt i journalistutdanningen 
 • Språk i duodjistudier
 • Samisk språk og litteratur årsenhet
 • Samisk språk og samisk litteratur i doktogradsprogrammet 

Duodjistudier:

 • Duodji og design bachelor- og masterprogram

Samfunnsfagstudier:

 • Urfolkskunnskap og -filosofi 
 • Samisk historie 1 og 2 
 • Tradisjonskunnskap 
 • Formidling av samisk samfunn og kultur
 • Reindrift bachelor
 • Samisk journalistikk bachelor

Hvorfor er disse studiene viktige?

 • Det samiske samfunnet har behov for språkmedarbeidere og folk i andre yrker med god språkkompetanse
 • Det samiske samfunnet har behov for folk som har høyere utdanning i duodji 
 • Samisk språkkompetanse kan gi høyere lønn og karrieremuligheter på mange felt
 • Det er mulig å bli forsker innen språk og/eller litteratur 
 • Reindrift og samfunnet generelt har behov for folk som har reindriftskompetanse  og høyere utdanning innen visse fagfelt som jus, økonomi, økologi, forvaltning osv
 • Det samiske samfunnet trenger utdannede samiskspråklige journalister 
 • Urfolkssamfunnene trenger masterutdannede journalister

 

Institutt for samiske lærerutdanninger  

Instituttet ledes av John-Marcus Kuhmunen. Alle lærerutdanninger er tilknyttet dette instituttet.

 • Master i samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn  
 • Samisk barnehagelærerutdanning

Hvorfor er disse studiene viktige?

 • Samiske barnehager og skoler trenger utdannede samiskspråklige lærere
 • Også i samfunnet trenger barnehager og skoler lærere som har kompetanse i samisk språk og kultur