Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen ved Samisk Høgskole har det overordnede ansvaret for den totale økonomiforvaltningen, herunder økonomirapportering, regnskapsførsel og budsjettfordeling.

Økonomiavdelingen har også ansvaret for bidrags- og oppdragsfinansiert (BOA) virksomhet. BOA omfatter all virksomhet som ikke er fullfinansiert over høgskolens grunnbevilgning, men som helt eller delvis er finansiert av ekstern oppdragsgiver/bidragsyter. Avdelingen bistår med bl.a. med budsjettering og budsjettoppfølging, samt økonomisk rapportering internt og eksternt.

Ansatte:

Navn

Funksjon

Mikkel Anders Kemi, økonomileder

 • Leder for økonomiavdeling
 • Rapportering og budsjettering
 • Saksbehandling og saksforberedelser innenfor avdelingens områder

Lásse J A Anti, rådgiver/ controller

 • Regnskapsoppfølging
 • Økonomirapportering DBH
 • Intern opplæring

Mathis M. Skum
økonomikonsulent

 • Regnskap
 • Faktura og bilagsbehandling Contempus
 • Rapportering 
 • Internkontroll
Sárá Máret Rávdná Oskal, økonomikonsulent
 •  Regnskap
 •  Faktura og bilagsbehandling contempus
 •  Oppfølging av interne tiltak, stipendiater og andre tiltak

Risten Marie M. Buljo, BOA-prosjektkonsulent

 • Rapportering og oppfølging av prosjekter av bidrags- og oppdragsfinansiert prosjekter
 • Bistå med budsjettering av prosjekter
 • Regnskapsføring prosjekter
Piera Nijlas Svendsen SaraBOA-prosjektkonsulent
 • Rapportering og oppfølging av prosjekter av bidrags- og oppdragsfinansiert prosjekter
 • Bistå med budsjettering av prosjekter
 • Regnskapsføring prosjekter