september 13. beaivi 2023

Samisk kulturarvs plass i forhold til globale utfordringer

Rektorene ved UNESCO skolene og lærerne samler seg til en nasjonal konferanse til Alta 13.9 og i Kautokeino 14.9.23. Hovedmålet med konferansens tema er å heve kompetansen om hvordan samisk kulturarv kan være til hjelp med å løse store globale utfordringer f.eks. i klima og miljø sakene. Lærerne både i Norge, Finland og Sverige får mye informasjon om urfolksrettigheter og samfunn for bedre å klare å undervise elevene om f.eks. samiske saker.

Leder for Senter for samisk i opplæringa; Karen Inga Eira skal forelese om det samiske innholdet  i studieplanene og rektor Liv Inger Somby foreleser om arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen.