Kurs og opplæring

Biblioteket tilbyr nye studenter og ansatte kurs og veiledning i søk i bibliotekets databaser, litteratursøk, referanseteknikk og kildebruk samt bruk av referansehåndteringsverktøyet EndNote.

Fagansvarlig/lærer bestiller kurs for hele grupper av studenter. Ved behov for individuell veiledning, ta kontakt med biblioteket.

Biblioteket holder også kurs og veiledning i bruk av Cristin og Brage.

Videoveiledninger (eksterne): Linker ( * )