Referansehåndteringsverktøy

Når du skal føre inn referanser i akademiske tekster, må du være svært nøye med detaljene. Dette kan derfor være et ganske tidkrevende arbeid, særlig hvis du skriver en lengre tekst og/eller bruker mange kilder. For å lette dette arbeidet kan det være en idé å ta i bruk et dataprogram designet for innførsel og redigering av referanser i tekstdokumenter. Det finnes en rekke forskjellige referansehåndteringsverktøy. Høgskolen benytter referanseåndteringsverktøyet EndNote. Biblioteket tilbyr kurs og opplæring i bruken av verktøyet.

EndNote

EndNote / Čállinrávvagat (sámegillii)

I EndNote-programmet lager du et bibliotek hvor du registrerer og organiserer alle referansene dine. Referansene kan du registrere manuelt, eller du kan importere dem fra elektroniske databaser, som for eksempel Oria, EBSCO eller Web of Science. Du kan også lagre pdf-filer i EndNote-biblioteket ditt, for eksempel nedlastede vitenskapelige artikler, kapitler fra e-bøker og elektroniske avisartikler.

Referansene du har registrert i EndNote kan du sette inn i teksten i et Word-dokument ved å bruke funksjonen Cite While You Write. Når du setter inn en kildehenvisning i teksten vil den fulle referansen automatisk legges til i referanselisten på slutten av dokumentet, noe som sikrer en-til-en-forhold mellom henvisninger i tekst og referanser i referanseliste. Kontakt biblioteket for installering av EndNote til din PC.

EndNote pålogging    

 

Andre referansehåndteringsverktøy

(Merk: Biblioteket tilbyr ikke opplæring i disse verktøyene)

Zotero

Zotero er et gratis referanseverktøy for å samle inn, sitere og håndtere referanser. Til forskjell fra EndNote samhandler Zotero med nettleseren ved at et Zotero-ikon dukker opp på adresselinjen på nettsider som støtter Zotero-programmet. Klikker du på dette ikonet legges nettsiden inn som referanse i Zotero-biblioteket ditt. I Zotero kan du også legge inn ulike typer filer: pdf, bilder, lydfiler, videofiler, skjermbilde av nettsider etc. Zotero er gratis for opptil 300 MB lagring. Det er kompatibelt med MS Word, OpenOffice og Google Docs.

Mer om Zotero     Introduksjonskurs Zotero (INN)

Mendeley

Mendeley er et gratis referanseverktøy som lar deg dele referanser og artikler med andre brukere. Det er kompatibelt med MS Word, LibreOfffice og BibTeX.
Mer om Mendeley

BibTeX

BibTeX er gratis og er for LaTeX-brukere. Noen databaser, f.eks.: Scopus, lar deg eksportere referanser til BibTeX, men langt i fra alle har støtte for BibTeX. En løsning kan være å importere referanser fra eksterne baser til EndNote, og eksportere derfra til BibTeX. Dette gjør du ved å åpne referansebiblioteket i EndNote, trykke Export og Select Another Style under Output Style og finne BibTeX Export. Husk å legge til .bib i filnavnet når du lagrer fila. Siteringsnøkkelen for BiBTeX (\cite{siteringsnøkkel}) finner du i feltet Label i EndNote. Du kan også legge til siteringsnøkkel i .bib-fila etter å ha eksportert fra EndNote.

Mer om BibTeX

 

Valg av referansestil

En referansestil er en standardisert måte å oppgi kilder på i henvisninger og litteraturliste. Det finnes mange ulike stiler. Valg av referansestil er fagavhengig. Ulike fag har gjerne sine preferanser for hvordan kilder skal oppgis. Tidsskrifter og forlag kan dessuten ha egne krav til referansestil som forskere må forholde seg til ved publisering.

Som student er det viktig at du lærer deg grunnprinsippene for korrekt kildebruk og sitering. Det kan dessuten være nyttig å avklare med veileder hvilken stil som anbefales for ditt fag. Hvis det ikke er anbefalt noen stil for ditt fag er det viktig at du velger en standardisert stil og bruker denne konsekvent. (Kildekompasset)

Referansestiler som benyttes ved Samisk høgskole:
Aigecala - (Sámi dieđalaš áigečála)
APA 6th-7th 
Harvard

Anbefalt Áigečála veiledning:

Anbefalte APA-veiledninger:

Eksempelsamling UiT


Anbefalte Harvard-veiledninger: