Databaser

Academic Search Elite (EBSCOhost)

Tverrfaglig tidsskriftdatabase med mer enn 2100 tidsskrifter i fulltekst. Tilgang fra høgskolens nettverk.

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Database med tilgang til e-bøker innen flere fagfelt. Tilgang fra høgskolen nettverk.

Web of Science

Artikkelbase med tilgang til referanselister samt mulighet til å se om artikkel er sitert av andre.

Brage

Brage er et åpent institusjonelt arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale.

Idunn

Norske og nordiske fagtidsskrifter i fulltekst.

Atekst Retriever

Søk etter tekst i norske aviser (også Avvir). Passord til siden fås ved henvendelse til biblioteket.

Norart

Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker.

Melinda

Sentral base for søk i finske bibliotek.

Libris (Sverige)

Søketjeneste i svenske universitets-, høgskole- og forskningsbibliotek med et tillegg av tjuetalls folkebibliotek.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Tverrfaglig database med gratis, vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst.