Databaser og nettressurser

 

Academic Search Elite (EBSCOhost)

Tverrfaglig tidsskriftdatabase med tidsskrifter i fulltekst. Tilgang fra høgskolens nettverk.
 

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Database med tilgang til e-bøker innen flere fagfelt. Tilgang fra høgskolen nettverk.
 

Web of Science

Artikkelbase med tilgang til referanselister samt mulighet til å se om artikkel er sitert av andre.
 

Brage

Brage er et åpent institusjonelt arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale.
 

Idunn

Norske og nordiske fagtidsskrifter i fulltekst.
 

Atekst Retriever

Søk etter tekst i norske aviser (også Avvir). Passord til siden fås ved henvendelse til biblioteket.
 

Norart

Referanser til artikler fra norske og nordiske tidsskrifter og årbøker.
 

Melinda

Sentral base for søk i finske bibliotek.
 

Libris

Søketjeneste i svenske universitets-, høgskole- og forskningsbibliotek samt enkelte folkebibliotek.
 

Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA)

Svensk søketjeneste og åpent arkiv for forskningspublikasjoner og studentoppgaver.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Tverrfaglig database med gratis, vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst.

Directory of Open Access Books (DOAB)

Tverrfaglig database med gratis, vitenskapelige bøker i fulltekst.

Nora

Alt i norsks vitenskap i én tjeneste.

SwePub

Svenske forskingspublikasjonar.

Forskningsdatabasen.dk

Dansk forsking, forskarar og forskingsinstitusjonar.

Google Scholar

Googles søkeverktøy for akamdemisk litteratur innenfor alle fagområder.

Sámi bibliografiija

Oktasaš prošeakta mas Našunálagirjerájus Norggas, Sámi sierragirjerájus Suomas, Murmánskka stáhta guovllu universála dieđálaš girjerájus ja Ájtte, Ruoŧa duottar- ja sámemusea leat mielde.