Raporttat ja čielggadeamit

Samisk høgskole har i tillegg til de vitenskapelige tidskriftene også seriene Raporttat Rapporter og Čielggadeamit Utredninger. En publikasjon i rapportserien kan bli publisert i samband med en konferans, et seminar eller et prosjekt som Sámi logut muitalit Samiske tall forteller. Utredninger er bestilte utredninger for andre statlige etater.

Sámi logut muitalit / Samiske tall forteller finnes på denne side: Sámi logut muitalit | (samilogutmuitalit.no)

Andre rapporter: 

SA raporta 2/2023 Karasjok kommune - Et samisk kjerneområde som trues av avfolkning, redusert elevtall og utdatert opplæringsorganisering