Forskningsarkiv – Brage

Brage er Samisk høyskoles åpne arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider av både ansatte og studenter. I dette arkivet registreres høyskolens faglige produksjoner, slik som  forskningsartikler, studentoppgaver og andre publikasjoner. Alle dokumentene i arkivet er tilgjengelig og gratis for alle.