Publikasjoner

Formidling av forskning ved Samisk høgskole gjennomføres på mange måter: gjennom publisering, undervisning, media, foredrag og annen populærvitenskapelig aktivitet.

Tjeneste på nett
Samisk høgskole bruker Cristin og Brage, som er arkiv- og dokumentasjonssystemer, hvor du finner publikasjoner fra forskere og studenter ved Samisk høgskole. 

Vitenskapelige tidsskrift
Dieđut er Samisk høgskoles vitenskapelige tidsskriftserie der det publiseres resultater fra samisk forskning slik som artikkelsamlinger og monografier, i samfunnsforskning, språkforskning og forskning i rettsvitenskap. Publisering skjer på samisk, norsk, svensk, finsk, engelsk og russisk.
Samisk høgskole har også utgitt i over 20 år Sámi dieđalaš áigečála (Samisk vitenskapelig tidsskrift) i samarbeid med Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Sámi dieđalaš áigečála er det eneste rent samiskspråklige vitenskapelige tidsskrift i verden og er i Norge godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2.

SH-undervisningsskrifter
Vår serie for skrifter til undervisning kalles SA-oahpahusčálus. I denne serien utgir våre lærere undervisningshefter, som brukes i undervisningen ved høgskolen. I tillegg til disse utgivelsene publiseres andre skrifter, som ikke hører til noen serie, som for eksempel Samisk høgskoles 20 års jubileumsbok “Sámi oahpahus – Sámi dutkan – Sámi ásahus” som ble gitt ut i 2009. Samisk høgskole produserer også utgivelser i samarbeid med andre institusjoner.

Oversikt over vitenskapelig publisering ved Sámi allaskuvla