Cristin

Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner innenfor UH-sektoren, helsesektoren og instituttsektoren i Norge.

Sámi allaskuvlas forskningsresultater, vitenskapelig tidsskrift, bøker, kapitler i bøker, foredrag, kronikk og annen formidling blir registrert i databasen Cristin, et system for forskningsdokumentasjon. Det er nettbasert og åpent for alle. 

NB! Det er kun bibliografisk metadata som blir registrert i Cristin. Det er ikke mulig å høste innhold direkte fra Cristin, derfor kan du enten finne publikasjons innhold enten i Brage eller ta kontakt med høgskolens bibliotek.