Rapporter og utredninger

Samisk høgskole har i tillegg til de vitenskapelige tidskriftene også seriene  Rapporter og  Utredninger. En publikasjon i rapportserien kan bli publisert i forbindelse med en konferanse, et seminar eller et prosjekt.  

I rapportserien Sámi logut muitalit/Samiske tall forteller utgis ett nummer hvert år og den har en egen nettside der alle tidligere utgitte artikler er publisert

Andre rapporter: 

Også andre rapporter utgitt i en rapportserie kan lastes ned her som pdf-fil:

Rapport fra ekstern virksomhet om forskningsaktiviteten ved Samisk høyskole

I forbindelse med finansiering av forskningsaktivitet bestilte Nordisk ministerråd i 2014 en evaluering av virksomheter som får direktestøtte fra Nordisk ministerråd, deriblant Samisk høyskole. Evalueringen ble gjort av NordForska. Rapporten der forskningsaktiviteten ved Samisk høyskole er blitt evaluert, ble offentliggjort i 2015. Hele rapporten i pdf er en såpass stor fil at den ikke kan publiseres her i sin helhet. Rapporten første del frem til side 43 kan lastes ned her:

Dersom du ønsker å lese hele rapporten, så kan den fås i papirversjon i A4 format. Ta kontakt på orderbook[at]samas.no.