Oahput

Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Studiet tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne.

BA - Joatkkaoahppu
Oasseáiggis

In this course we introduce students to Indigenous perspectives on special education. Students will learn the basics of special education from global Indigenous perspectives

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
7.5 oč

Háliidat go erenoamáš bargobeivviid gos lea sihke stoahkan, muitaleapmi, jođiheapmi, pedagogalaš ovdánahttinbargu ja mánáid- ja rávisolbmuid ovttasbargu? - Álgge sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeohppui!

BA - Prográmma
Oasseáiggis
180 oč