skábmamánu 25. beaivi 2021

Oza 2022 giđa oahpuide!

Dál lea vejolaš ohcat oahppoovttadagaide mat álget 2022 giđa.

Áigemearit:

  • 15.11. Ohcanáigemearri reálagelbbolašvuođa ja árrasisaváldima vuođul.
  • 01.12. Váldoohcanáigemearri. 
  • 01.12. Áigemearri buktit duođaštusaid ohcciide geat leat ohcan oahpposaji reálgelbbolašvuođa vuođul ja ohciide geat leat ohcan váldoohcanáigemearrái. 


Oahppoovttadagat - oanehit áiggi fágat maidda lea vejolaš ohcat:

Ohcanvuogádat: Báikkálaš ohcanvuogádat/Søknadsweb 

Sisabeassangáibádusat
Gáibádussan beassat studeantan Sámi allaskuvlii lea oppalaš lohkangelbbolašvuohta ja sámegiella. Jus dus ii leat oppalaš lohkangelbbolašvuohta, de sáhtát ohcat reálagelbbolašvuođa vuođul. Sámi allaskuvlla vuođđooahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegielmáhttu. Muhtin oahppofálaldagain sáhttet erenoamáš gáibádusat. Dát čilgejuvvojit sierra iešguđet oahppofálaldagas.

Oppalaš lohkangelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Samordna opptak siiddus.

Mii lea reálagelbbolašvuohta?
Reálagelbbolašvuohta lea gelbbolašvuohta maid leat háhkan ovdamearkka dihte fidnohárjehallamis, bálkákeahttas barggus, organisašuvdnadoaimmain, kurssain dahje eará oahppoduogážis. Ohcci bargo – ja oahppoduogáš árvvoštallojuvvo dan oahppofálaldaga gáibádusa ektui masa ohcá. Gáibádussan lea:  

  • ahte ohcci galgá deavdán 25 jagi dahje deavdá 25 jagi dan oahppojagi go álgá ohppui, ja
  • ahte ohccis lea unnimusat vihtta jagáš bargo/oahppovásáhus.


Sádde duođaštusaid
Muitte laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon. Maŋemus áigemearri buktit duođaštusaid ahte deavddát oahpu sisabeassangáibádusaid lea 01.12.

Goas oaččut vástádusa oahpposaji ohcamii?
Vástádus almmuhuvvo OhcanWeb:ii (SøknadsWeb) 20.12.
Jus leat ohcan árrasisaváldima bokte, de almmuhuvvo vástádus oahpposajiohcamii 01.12. OhcanWeb:ii. 

Jearaldagat? 
Jus dus leat gážaldagat ohcama oktavuođas, de váldde áinnas oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta dahje telefovnna botke: oahppohalddahus@samas.no/ +78 78 44 84 00.