BA - Sierra kursa

SÁM 140 Juoigan ja muitaleapmi

 Oahppoollisvuohta addá vuođđo- ja guovddášdieđuid golbma váldooasis mas studeanttat ovttas earáiguin ovdánahttet juoigan -ja muitalanmáhtuset. Oahppoovttadat lea vuosttáš oassi 30 oahppočuoggá ollisvuođas, ja dat  sisttisdoallá dáid váldoosiid:
- Juoigan
- Muitaleapmi
- Ovdanbuktin/drámá

 Oassefáttáid deattuheapmi sáhttá rievdat jagis jahkái.

  Oahpahan - ja oahppanvuogit
  Juoigan ja muitaleami oahppoovttadaga oahppan- ja oahpahusvuohkin leat logaldallamat, ságastallamat, juoigan- ja muitalanhárjehusat, njálmmálaš ovdanbuktimat ja smávit dutkanhárjehusat.

  Filesize: 25 KB

  Sisabeassangáibádusat

  Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii ja duođaštuvvon sámegiela máhttu.


  Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje realagelbbolašvuohta. Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.