Grader

 

Bachelorgrad er en lavere grad som oppnås ved:

  • Fullført 3 – årig yrkesrettet utdanning ( 180 studiepoeng) som er i henhold til nasjonale rammeplaner.
  • Fullført 3 –årig integrert utdanning (180 studiepoeng) i henhold til studieplaner som er godkjent ved Samisk høgskole. Det kreves at kandidaten har fullført et arbeide på 15 studiepoeng. Utdanningen kan være enten helhetlig 3 årig utdanning (180 studiepoeng) eller 2 årig utdanning (120 studiepoeng) og i tillegg fag som utgjør 60 studiepoeng.
  • Fullført 3 –årig utdanning (180 studiepoeng). Det kreves en fordypning på minst 90 studiepoeng i et fagfelt, og minst 30 studiepoeng i et annet fagfelt. Det kreves at studenten gjennomfører et selvstendig arbeide med et omfang på minimum 10 studiepoeng

Les mer om regler for bachelorgrad ved Samisk høgskole:

Mastergrad er en høyere grad, med normert studietid på to år etter bachelorgraden, totalt 5 år høyere utdanning. Opptakskrav til masterstudier er normalt bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen et fagområde som er relevant for mastergraden.

Vi oppfordrer studenter til å lese og bli kjent med håndbok for kvalitet ved Samisk høgskole.