Studieårets start

Velkommen som student på Samisk høgskole!

Studieåret 2019/2020 starter onsdag 14.08.2019 

Program for oppstartsuka, uke 35.

Mandag 26. august

Kl 09:00 – 11:00 Velkommen ved rektor.

Informasjon ved studieadministrasjonen.

Sted: Sáhkaskáidi (auditoriet)                                        

Kl 12:00 – 14:30 Bli kjent med Diehtosiida

Praktisk informasjon til nye studenter. Studentsamskipnaden i Indre-Finnmark, studieadministrasjonen, studentstyret m.fl.

Kaffe

Kl 17:00- Utedag ved studentstyret

Sted: Utenfor Diehtosiida

 

Tirsdag 27. august

Offisiell åpning. Eget program.

Sted: Sáhkaskáidi.

Informasjon til internasjonale studenter.

Sted: Stealládat.     

                                                                             

Onsdag 28. august

Kl 10:00 - 15:00 Forhåndsstemming til kommune- og fylkestingsvalget på Diehtosiida.                                                                                                                

Gos: Ávžžadat.

Kl 11:00 – Bli kjent med bygda Kautokeino - “Rebusløp”.

 

Torsdag 29. august

Kl 09:00 – 11:00 Digigiisá – kurs i læringsverktøyet 

Sted: Sáhkaskáidi.

 

Fredag 30. august

Kl 09:00 – 10:30 Kurs i studieteknikk for studenter.                                                                                                                           

Sted: Sáhkaskáidi.

Joikekveld, ved juoigalasat og studentstyret.                               

 

Lørdag 31. august

Kl 22:00 - 03:00 Konsert. Åpent for alle. Aldersgrense 18 år.                                                                                        

Sted: Diehtosiida.