Grádat ja árvosátnečállosat/ oahppoduođaštusat

Universitehta ja allaskuvlalága mielde leat Norggas guokte gráda, vuolitdási gráda (180 oahppočuoggá) ja bajitdási gráda (+120 oahppočuoggá).

Bachelorgráda lea vuolitdási gráda.
Bachelorgráda oažžu go :

  • Čađaha 3 – jagáš ámmátoahpu ( 180 oahppočuoggá) mii lea vuođuštuvvon nášunála rápmaplánaide.
  • Čađaha 3 – jagáš integrerejuvvon oahpu (180 oahppočuoggá) Sámi allaskuvlla dohkkehuvvon oahppoplánaid vuođul. Gáibiduvvo ahte studeanta čađaha ovtta barggu man viidodat lea unnimusat 10 oahppočuoggá. Oahppu sáhttá leat juogo ollislaš 3 jagáš oahppu (180 oahppočuoggá) dehe 2 jagáš oahppu (120 oahppočuoggá) ja lassi fágat mat dahket 60 oahppočuoggá.
  • Čađaha 3 – jagáš oahpu (180 oahppočuoggá). Gáibiduvvo unnimusat 90 oahppočuoggá čiekŋudeapmi ovtta fágasuorggi siskkobealde ja unnimusat 30 oahppočuoggá nuppi fágasuorggis. Gáibiduvvo ahte studeanta čađaha ovtta iešheanálaš barggu man viidodat lea unnimusat 10 oahppočuoggá.


Loga eambbo Sámi allaskuvlla bachelorgráda njuolggadusaid birra Sámi allaskuvlla bachelorgráda láhkaásahusas.


Mastergráda lea bajitdási gráda. Mastergráda lea 2 jágaš oahppu lassin bachelorohppui, oktiibuot 5 jagáš alit oahppu. Sisabeassangáibádus mastergrádaohppui lea dábálaččat bachelorgráda dahje vástideaddji oahppu fágasuorggis mas áigu váldit mastergráda.

Ávžžuhit studeanttaid lohkat ja oahpasmuvvat grádat ja duođaštusat oassái Sámi allaskuvlla kvalitehtagiehtagirjjis.