Vitnemålsportalen

Sámi allaskuvla lea váldán atnui digitála čovdosiid árvosátnečállosiid ráhkadeapmái. Dát mearkkaša ahte don sáhtát juogadit iežat bohtosiid earáiguin dalle go háliidat, ahte Sámi allaskuvla ii sádde árvosátnečállosiid e-boastta bokte ja ahte jus dárbbahat árvosátnečállosa báberhámis, de fertet diŋgot dan studeantaweba bokte ja oaččut dan boastta mielde.

Bohtosiid sáhtát juogadit earáiguin liŋkka bokte nu gohčoduvvon Vitnemålsportalen bokte. Doppe sáhtát ieš viežžat du bohtosiid ja válljet makkár bohtosiid juogadat geainna, omd. vejolaš bargoaddiin, oahppoásahusaiguin jna. Bálvalus lea nuvttá.

Manne geavahit Vitnemålsportalena?

Go ozat ohppui dahje bargui, de dávjá bivdet du buktit ovdan árvosátnečállosa/oahppoduođaštusa. Dán rádjái leat dát gávdnon dušše báberhámis. Dáid ráhkadeapmái manná olu áigi ja resurssat, ja olu ásahusat atnet áiggi ja ruđaid dárkkistit dáid. Dasa lassin ii leat vuogas dákkár dieđuid juogadit e-boastta bokte ja boastta bokte sáhttá mannat olu áigi ovdal báhpirat ollejit dohko gosa galget.

Vitnemålsportalenis

 • Lea álkit juohkehažžii oaidnit iežas bohtosiid
 • Lea álkit juogadit bohtosiid geainna háliida
 • Dahká álkibun bargoaddiide ja oahppoásahusaide vuostáiváldit bohtosiid
 • Sihkkarastá ahte bohtosat mat juogaduvvojit leat riekta

Mo doaibmá Vitnemålsportalen?

Dušše don sáhtát logget iežat Vitnemålsportalenii ja oaidnit iežat bohtosiid. Vuostáiváldi ii oainne du eará daid bohtosiid maidda attát oaidninvuoigatvuođa. Sisaloggen lea ID-porten bokte (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass dahje Commfides) dahje FEIDE (Felles Elektronisk Identitet i utdanningssektoren) bokte.

Bohtosiid juogadit liŋkka bokte

Portála viežžá buot du bohtosiid oahppoásahusa vuogádagain go logget Vitnemålsportalenii. Don sáhtát válljet makkár bohtosiid áiggut juogadit. Vitnemålsportalen ráhkada dasto liŋkka maid álkit sáddestat dasa geainna háliidat juogadit bohtosiid. Don ieš mearridat man guhka liŋkka galgá gustot ja makkár gillii bohtosat galget oidnot (girjedárogillii, ođđadárogillii dahje eŋgelasgillii. 2019 čavčča rájes sáhtát válljet sámegiela). Don sáhtát vaikko goas bidjat liŋkka nu ahte ii gusto šat. Go leat juohkán liŋkka, de oainnát man gallii dat lea geavahuvvon.

Ná dagat:

 1. Logge sisa čujuhussii www.vitnemålsportalen.no.
 2. Deaddil “mine resultater”
 3. Vállje makkár bohtosiid háliidat juogadit
 4. Deaddil "Vis valgte resultater"
 5. Deaddil "Bekreft valg"
 6. Čále vuostáiváldi e-boastačujuhusa (vejolaččat iežat čujuhusa)
 7. Vállje man guhka liŋkka mii čájeha bohtosiid galgá gustot
 8. Vállje makkár gillii bohtosat galget juogaduvvot
 9. Deaddil "Send e-post med lenke"

Filmmaš mii čájeha mo liŋkkajuogadeapmi dáhpáhuvvá

Viežžat digitála vuolláičállojuvvon PDF:a

Jus don háliidat bohtosiiddát digitála vuolláičállojuvvon PDF:an, de sáhtát čuovvut čilgehusa dás ovdalis ja bidjat iežat e-boastačujuhusa vuostáiváldin. Raba e-boastta maid oaččut ja čuovo liŋkka du bohtosiidda. Digitála vuolláičállojuvvon PDF:a gávnnat vuolemusas govas mii čájeha du bohtosiid. Dán sáhtát vurket gosa háliidat..

Juohkit bohtosiid rekruterenvuogádaga bokte

Jus don ozat barggu rekruterenvuogádaga bokte mii lea laktasan Vitnemålsportalenii, de oaččut vejolašvuođa juogadit bohtosiid liŋkka bokte rekruterenvuogádagas. Liŋkka doalvu du Vitnemålsportalenii, gos logget sisa ja válljet makkár bohtosiid háliidat juogadat ja deaddilat boalu “Overfør resultater”. Bohtosat sáddejuvvojit ásahusa rekruterenvuogádahkii.

Vuostáiváldi

Dárkkistan dihte ahte bohtosat duođas bohtet Vitnemålsportalenis

 • E-boastta Vitnemålsportalenis mas liŋkka bohtosiidda galgá sáddejuvvon čujuhusas nobody@ceres.no
 • Liŋkačujuhus galgá álgit ná "https://vitnemalsportalen.no..."
 • Go leat deaddilan liŋkka, de galgá ihtit mearka mii čájeha monnilása liŋkačujuhusa báldii.