Digitála vuolláičállojuvvon árvosátnečálus

Sámi allaskuvllas sáhtát diŋgot digitála vuolláičállojuvvon árvosátnečállosa studeantawebas. Ná dagat

  1. logge sisa studeantawebii iežat FEIDE-geavaheaddjinamain ja čiegussániin. Geavaheaddjinamma lea du studeantanummár ja čiegussátni lea seamma go maid ráhkadit go IT-konto ráhkadit.
  2. Deaddil "Mer"
  3. Deaddil "Bestillinger"
  4. Deaddil "Karakterutskrift med digital signatur"
  5. Deaddil "Bestill"

Árvosátnečálus ihttá dokumeanttaide studeantawebas sullii 10 minuhta maŋŋel go diŋgojit. Fuomášuvvo ahte oahppoovttadagat main studeanta beassá reálagelbbolašvuođa vuođul, eai boađe oidnosii dábálaš árvosátnečállosis, dušše oahppoduođaštusas.

Digitála vuolláičállojuvvon árvosátnečálus lea verifiserejuvvon digitála vuolláičállagiin mii duođaštuvvo dušše jus earát eai leat rievdadan PDF:a. Dát mearkkaša ahte ii leat verifiserejuvvon jus čálihat duođaštusa báhpirii. Duođaštus čájeha bohtosiid buot oahppoovttadagain maid leat ceavzán Sámi allaskuvllas ja lea merkejuvvon Sámi allaskuvlla logoin. Duođaštus čájeha maid árvosátnejuogu juohke oahppoovttadagas. Duođaštusa it sáhte geassit ruovttoluotta nie mo liŋkka maid juogát Vitnemålsportalenis. Duođaštus gusto dassá digitála vuolláičállaga sertifikáhtta heaitá gustomis, dábálaččat guokte jagi maŋŋel.

Jus dárbbahat árvosátnečállosa báberhámis, čuovo ovdalis namuhuvvon bagadusa njealját čuoggá rádjái ja deaddil "Karakterutskrift" ja "Bestill". Fuomášuhttit ahte sihkarvuođa geažil eat sádde árvosátnečállosiid e-boastta bokte, dát sáddejuvvo dábálaš boastta bokte.