Studeantaáittardeaddji

Studeantaáittardeaddji lea bealákeahttes ráđđeaddi gii veahkeha ja bagada Sámi allaskuvlla studeanttaid áššiin mat gusket sin oahppodilálašvuhtii. Studeantaáittardeaddji galgá bearráigeahččat ahte áššit ožžot dohkálaš ja rievttes gieđahallama, ja ahte studeanttaid vuoigatvuođat váldojuvvojit vuhtii.

Studeantaáittardeaddji sáhttá veahkehit daiguin áššiiguin:

Studeantaáittardeaddji lea nuvttá fálaldat Sámi allaskuvlla studeanttaide. Studeantaáittardeaddji veahkeha du, gii leat studeanta, áššiiguin mat gusket du oahppodilálašvuhtii.

Studeantaáittardeaddjis lea jávohisgeatnegasvuohta, ja son beassá dušše geahččat dokumeanttaid maid studeanttat ieža juogadit suinna. Studeanttat sáhttet dan dihte leat oadjebasat ahte buot oktavuođat leat guovttigaskasaš oktavuođat, jus ii leat šiehtadan maidege eará.

Studeantaáittardeaddji sáhttá:

  • Guldalit du vuorjašumiid ja bagadit váttes dilálašvuođain.
  • Iskat čuovvu go Sámi allaskuvla gustovaš lágaid ja njuolggadusaid.
  • Leat mielde čoavdime ášši nu vuollegis dásis go vejolaš.
  • Leat bealátkeahtes ja iešmearrideaddji ásahus áššeoasálaččaid gaskkas jus čuožžulit soahpameahttunvuođat.
  • Čilget studeanttaid vuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid.

Studeantaáittardeaddji ii sáhte:

  • Váldit beali áššis dahje mearridit áššiid.
  • Bagadit Sámi allaskuvlla ovttadagaid dahje mearridanorgánaid.
  • Leat váidin- dahje guoddalanásahus áššiin maid Sámi allaskuvlla mearridanorgána lea gieđahallan ja mearridan.

Váldde oktavuođa studeantaáittardeddjiin

Sámi allaskuvllas lea ovttasbargu UiT Norgga árktalaš universitehtain Studeantaáittardeaddji doaimma ektui, ja Studeantaáittardeaddji Torill Varberg  bargá beaivválaččat Romssas. Torilas lea riektedieđa master, ja lea bargan e.e. Davvi-Norgga Jussveahkis ja Norgga árktalaš studeanttaidaovttasstusas. Son lea 2015 rájes doaibman studeantaáittardeaddjin UiT Norgga árktalaš universitehtas, ja sus lea buorre hárjáneapmi gieđahallat studeantáššiid.

Jus studeanttain lea dárbu hupmat suinna, de váldde oktavuođa suinna šiehttat áiggi:

E-boastta:  studentombudet@uit.no 

Tlf: +47 97713040 / +47 77644646 

Studeantaáittardeddjjiin ferte gulahallat juogo dárogillii dahje eaŋgalasgillii.

Váldde oktavuođa nu jođánit go vejolaš jus dus leat gažaldagat. Ii oktage jearaldat leat menddo unni dahje stuoris. Studeantaáittardeaddji mearrida ieš sáhttá go son veahkehit dahje ii, go muhtin váldá oktavuođa. Jus Studeantaáittardeaddji ii sáhte veahkehit du ášši čoavdit, de oaččut veahki mannat viidáseappot iežat áššiin.