Referanseteknikk og kildebruk

Forskning bygger på eksisterende kunnskap, derfor er det vanlig å nevne andres arbeid når du skriver en vitenskapelig tekst. Å vurdere kilder for deres relevans og kvalitet er nødvendig før du bruker dem i egen oppgave. Kilder du bruker i eget arbeid må refereres til. Det gjør du ved å henvise til kilden i teksten og oppgi fullstendig referanse i litteraturlisten, enten manuelt eller ved hjelp av referanseverktøy.

Kildevurdering og kildekritikk

Det finnes mange informasjonskilder, men ikke alle er like relevante, troverdige eller pålitelige. Før du bruker en kilde i en vitenskapelig oppgave aller artikkel, bør du nøye vurdere kildens relevans og kvalitet. Relevans handler om hvilken verdi kilden har for din oppgave og problemstilling. Kvalitet vurderer du ved å se på forfatter og utgiver, målgruppe og sjanger, når teksten er publisert og om teksten er fagfellevurdert.
Du finner mange gode tips om kildevurdering i Søk og Skriv.

Relevante ressurser til kildevurdering og kildekritikk:

Huskeliste for kildebruk

 • Alle kilder skal henvises til korrekt – både løpende i teksten og i litteraturlisten
 • Direkte avskrift/sitater skal sitatmarkeres og henvises til, både løpende i teksten og i litteraturlisten
 • Kildene skal refereres til så nøyaktig som mulig
 • Sensor skal ikke måtte lete seg fram til hvor i kilden du har hentet inspirasjon eller sitat fra
 • Reglene for kildehenvisning gjelder tilsvarende ved oversettelse fra et annet språk

Direkte sitat eller parafrasere?

Bruker du andre sine idéer i teksten din kan du velge mellom å bruke direkte sitat eller omskrive teksten med dine egne ord.

 • Direkte sitat betyr at du ordrett gjengir det som står i originalkilden. Direkte sitat markeres gjennom å sette teksten i "anførselstegn". Ved lengre sitat, det vil si mer enn 3 linjer/40 ord gjør du et “innrykk” av teksten, bruker mindre skriftstørrelse, og har linjeskift over og under. 
 • Ved parafrasering, omskriver du materialet du har brukt med egne ord. Du må allikevel anerkjenne hvor du har hentet ideene fra gjennom å sette inn en henvisning. 
 • Å oppsummere vil si at du gir en sammenfatning av de viktigste poengene fra for eksempel ett kapittel. Her skal det også være en henvisning i teksten og en referanse i litteraturlista.

Ha som en regel at du refererer til det du har lest gjennom å gjenfortelle det med dine egne ord og vær forsiktig i bruken av direkte sitat.

Video om bruk av kilder

Video om bruk av kilder (eksetern side)

Video om bruk av kilder (ekstern side)

 

  Unngå plagiering

  Å plagiere betyr å presentere andres arbeid, idéer og formuleringer som dine egne uten å oppgi kilde. Mer om hvordan du unngår plagiering.
   

  Se også: