Min birrasat – bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi

Min birrasat – bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi

Vi inviterer til konferanse på Samisk Høgskole den 26. og 27. oktober 2023. Konferansen er åpen for alle.

Å verne land og vann til gode for både våre næringer og levesett og vårt naturmangfold. Finnes det muligheter for det?

FNs naturavtale som ble signert i Montreal i desember 2022 består av blant annet følgende mål frem til 2030:

  • 30 prosent av verdens land og vann skal vernes og forvaltes til gode for naturmangfoldet,
  • 30 prosent av skadede økosystemer skal restaureres
  • redusere tap av viktige områder for naturmangfold til næmest null
  • sikre urfolks og lokalsamfunnenes kunnskaper, interesser og rettigheter

Hvordan kan vi bruke disse målene til gode for også våre områder? Målet med konferansen er å se på og diskutere eksisterende former for vern og forvaltning som både tar hensyn til opprettholdelse av lokale næringer og levesett, og vern av mangfoldige naturomgivelser.

Program og påmelding finner du lenger oppe (over denne teksten).  Påmeldingsfrist er 16.10.23.

Konferansespråk:

Konferansen foregår på samisk og de skandinaviske språkene. Det blir tolking mellom språkene.

Bespisning:

Konferansen åpner og avsluttes med lunsj på kantinaen i Diehtosiida. Det blir ikke felles konferansemiddag om kvelden.