Dutkan- ja oahppostivra (DOS)

Áigodahkii 01.01.2015 - 31.12.2019

Studeantáirasat válljejuvvon 2019/20 skuvlajahkái.

DOS - miellahttoáigodat lea 4 jagi.  Studeantaáirasat* válljejuvvojit jahkásaččat.

Lahtut:

Namma

Rolla

Várrelahttu

Prof. Nils Oskal 

Jođiheaddji

Dr. Pigga Keskitalo

Prof. Jon Todal

GDBS goahti

Lovisa Mienna Sjöberg

Dr. Ylva Jannok Nutti

SOAJ goahti

Liv Inger Somby

Elena Skum

Studeanta

Risten Turi Aleksandersen

Elle Helene Siri 

Studeanta

Anna Christina BuljoMándáhtta

 

mearriduvvon Sámi allaskuvlla stivrras 13.12.2017

 

 

Dutkan ja oahppostivrra rolla

1. Dutkan- ja oahppostivrras (DOS) galgá leat strategalaš rolla sihke guhkit ja oanehit geahčastagain. Dat galgá earenoamážit gozihit ahte Sámi allaskuvlla dutkan- ja oahppodoaimmat dollet daid kvalitehtagáibádusaid mat áiggis áigái ásahussii biddjojit. DOS dahká mearrádusaid maid allaskuvlastivra bivdá ja daid rámmaid siskkobealde maid allaskuvlastivra iešguđet áiggi lea mearridan galgá gustot dan doibmii. DOS sáhttá delegeret fápmudusa DOS jođiheaddjái, goahtejođiheddjiide dahje oahppohovdii dárbbu mielde ja gustovaš láhkaásahusaid siskkobealde. Allaskuvlastivra sáhttá DOSii delegeret maiddái eará áššiid go dat mat dán mandáhtas leat čilgejuvvon dárbbu mielde ja gustovaš láhkaásahušaid siskkobealde.

Kvalitehta ja dan guoskevaš ortnegat

2. DOS galgá sihkkarastit kvalitehta ja kvalitehtasihkkarastinortnegiid Sámi allaskuvlla doaimmain. DOS mearrida dárkileabbo kvalitehtamihtuid ja ortnegiid daid iešguđet kvalitehtadimenšuvnnaide mat gusket oahpuide ja dutkamii. DOS galgá gozihit fágalaš birrasa, oahppobirrasa ja doarjjadoaimmaid kvalitehta. DOS mearrida, ođasmahttá ja goziha árvvoštallanvuogádaga- ja ortnegiid mat leat oassin kvalitehtasihkkarastinvuogádagas.

3. DOS mearrida dárkilat njuolggadusaid allaskuvlla iežas láhkaásahusaide mat gullet oahpuide ja dutkamii.

Oahput

4. DOS mearrida njuolggadusaid oahppoprográmmaid ja oahppoovttadagaid hábmemii.

5. DOS dohkkeha oahppoovttadagaid ásaheami ja heaittiheami

6. DOS mearrida Sámi allaskuvlla oahpahusáigodagaid, universitehta- ja allaskuvlalága § 3-8 vuođul.

7. DOS mearrida sisaváldinnjuolggadusaid Sámi allaskuvlla oahpuide, ja nammada sisaváldinlávdegottiid.

8. DOS mearrida sisaheivehannjuolggadusaid Sámi allaskuvlla oahpuide, universitehta- ja allaskuvlalága § 3-5 vuođul ja nammada sisaheivehanlávdegottiid.

9. DOS dohkkeha ođđa fága- ja oahppoplánaid ja dáid ođastemiid.

10. DOS mearrida ahte oahppofálaldagat eai álggahuvvo jus leat unnán ohccit dahje váilevaš fágalaš resurssat lágidit oahpu kvalitehtamihtuid ektui.

 

11. DOS gieđahallá ja mearrida siskkáldas prográmmaid ja oahpuid organiseremiid.

12. DOS čuovvulahttá oahpuid árvvoštallamiid ja goziha dain kvalitehta.

13. DOS dohkkeha studeantarekrutterenplána.

14. DOS dohkkeha internašunaliserenplána.

Dutkan- ja ovdánahttinprošeavttat

15. DOS goziha ahte Sámi allaskuvlla dutkan- ja ovdánahttindoaimmat čuvvot kvalitehtamihtuid ja strategalaš plánaid. Dát guoskka maiddái fágalaš, pedagogalaš ja teknologalaš ovdánahttindoaimmat mat gullet oahpahusaid ovdánahttimii.

DOS mearrida dutkanehtalaš vuogádaga ja goziha ahte dutkandoaimmat čuvvot dohkkehuvvon dutkanehtalaš prinsihpaid

 

Láhkavuođđu:

http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html#4-4.