Válgastivra

—Áigodahkii 1.1.2016 –  30.7.2019

Válgastivrra doaibmaáigodat lea njeallje jagi, seamma áigodagas go allaskuvlastivra. Studeantaáirasat válljejuvvojit jahkásaččat.

 1. Allaskuvladirektevra, jođiheaddji.
  • Várrelahttu:  SA bargiidhoavda
 2. Bargiid áirras Mai- Britt Utsi
  • Várrelahttu:  Rektor nammada.

Studeantaáirasat, válljejuvvon oahppojahkái 2018/19 rabasčoahkkimis 20.09.18:

 1. Fásta studeantaáirras
  • Inga Marja Steinfjell
  • Várrelahttu Anna Margrethe Bæhr Hætta

              

SA válganjuolggadusaid § 5.

1) Válgastivrra mandáhta ja čohkkehus.

Allaskuvllas galgá leat válgastivra, mii galgá ráhkkanit ja hálddašit válggaid, gustojeaddji njuolggadusaid mielde. Válgastivrras leat allaskuvladirektevra, bargiin áirras ja studeanttain áirras. Allaskuvladirektevra lea válgastivrra jođiheaddji.

2) Nammadeapmi.   

Allaskuvlastivra nammada dan guokte áirasa, maid bargiid fágasearvvit ja studeantastivra leat árvalan. Goappáge árvalusas galget leat unnimus guokte nama, main sohkabeali leat vuhtiiváldán. Goappaš áirasiidda galgá nammaduvvot várrelahttu.

3) Doaibmanáigodat.   

Válgastivrra doaibmanáigodat lea njeallje jagi. Seamma jagi go allaskuvlastivra lea válljejuvvon, nammada allaskuvlastivra ođđa válgastivrra. Válgastivrra doaibmanáigodat álgá ođđajagimánu 1. beaivvi dan boahttevaš jagi.

4) Luohpan.    

Jus okta válgastivrraáirasiin árvaluvvo allaskuvlastivrra áirasiin, de galgá son luohpat válgastivrras, ja várrelahttu galgá boahtit sadjái. Ođđa várrelahttu de nammaduvvo allaskuvlastivrras.

5) Mearrádusat.   

Válgastivrras lea mearridanváldi, go guovttis áirasiin oassálastiba čoahkkimis. Mearrádusat dahkkojit go lea eanetlohku. Go jienat leat dássálaga, de lea jođiheaddji jietna mii mearrida. Válgastivrra áirras sáhttá váidit válgastivrra mearrádusaid allaskuvlastivrii. Váidda ferte addot čálalaččat maŋemusat beaivvi maŋŋil válgastivračoahkkima.