Válgastivra

—Áigodahkii 1.1.2024 –  31.12.2027

Válgastivrra doaibmaáigodat lea njeallje jagi, seamma áigodagas go allaskuvlastivra. Studeantaáirasat válljejuvvojit jahkásačča

Allaskuvladirektevra, jođiheaddji.

  • Várrelahttu  SA bargiidhoavda

Bargiid áirras Mathis M. Skum

  • Várrelahttu Ville Söderbaum

Studeantaáirasat, válljejuvvon oahppojahkái 2023/2024:

Fásta studeantaáirras  Sara katrine Aleksandersen

Várreláhtut:
Sondre Biti Sandvik, 1. várreláhttu
Inger Anni Valkeapää, 2. várreláhttu

Válganjuolggadusat (deaddil sáni bokte rahpat dokumeantta)

§ 5.

1) Válgastivrra mandáhta ja čohkkehus.

Allaskuvllas galgá leat válgastivra, mii galgá ráhkkanit ja hálddašit válggaid, gustojeaddji njuolggadusaid mielde. Válgastivrras leat allaskuvladirektevra, bargiin áirras ja studeanttain áirras. Allaskuvladirektevra lea válgastivrra jođiheaddji.

2) Nammadeapmi.   

Allaskuvlastivra nammada dan guokte áirasa, maid bargiid fágasearvvit ja studeantastivra leat árvalan. Goappáge árvalusas galget leat unnimus guokte nama, main sohkabeali leat vuhtiiváldán. Goappaš áirasiidda galgá nammaduvvot várrelahttu.

3) Doaibmanáigodat.   

Válgastivrra doaibmanáigodat lea njeallje jagi. Seamma jagi go allaskuvlastivra lea válljejuvvon, nammada allaskuvlastivra ođđa válgastivrra. Válgastivrra doaibmanáigodat álgá ođđajagimánu 1. beaivvi dan boahttevaš jagi.

4) Luohpan.    

Jus okta válgastivrraáirasiin árvaluvvo allaskuvlastivrra áirasiin, de galgá son luohpat válgastivrras, ja várrelahttu galgá boahtit sadjái. Ođđa várrelahttu de nammaduvvo allaskuvlastivrras.

5) Mearrádusat.   

Válgastivrras lea mearridanváldi, go guovttis áirasiin oassálastiba čoahkkimis. Mearrádusat dahkkojit go lea eanetlohku. Go jienat leat dássálaga, de lea jođiheaddji jietna mii mearrida. Válgastivrra áirras sáhttá váidit válgastivrra mearrádusaid allaskuvlastivrii. Váidda ferte addot čálalaččat maŋemusat beaivvi maŋŋil válgastivračoahkkima.