Bargit ja čujuhusat

Dá lea liŋkka Sámi allaskuvlla bargiidlistui!

 

Ovdakantuvra:

Poasta-ja fitnančujuhus:

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
Hánnoluohkká 45
NO-9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Norga/Norge/Norway