Progresjonsplan og utdanningsplan

 

Hva er en progresjonsplan?
I henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 4-2 skal det utarbeides en progresjonsplan mellom institusjonen og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer. Progresjonsplanen er en avtale mellom utdanningsinstitusjonen og studenten. Progresjonsplanen består av to deler. Første del beskriver plikter og ansvar mellom studenten og institusjonen. Andre del beskriver hvordan studenten skal gjennomføre studiet. Alle studenter som gjennomfører studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal godkjenne progresjonsavtalen.

Hva er en utdanningsplan?
Utdanningsplan utarbeides for studenter som tas opp til studier med et omfang på mindre enn 60 studiepoeng. Utdanningsplanen består kun av en individuell del, som består av emner tilhørende gjeldende studie. Når du godkjenner utdanningsplanen, blir du meldt opp til eksamen på emner som finnes i utdanningsplanen. 

Hvordan får man progresjons-/utdanningsplan?
Både utdanningsplan og progresjonsplan utarbeides av Samisk høgskole. Planene finnes på Studentweb. Progresjonsplanen består av to deler. Første del er en generell del og andre del er en individuell del. I den generelle delen får du informasjon om blant annet hva en progresjonsplan er og om hvilke regelverk du må forholde deg til som student. Den individuelle delen du består av dine emner som du skal ha som del av det studieprogrammet du har fått opptak til. Studier kan ha både obligatoriske og valgfrie deler. Utdanningsplanen består kun av en individuell del.

Hvordan endre progresjons-/utdanningsplanen?
Alle studenter må godkjenne progresjons-/utdanningsplanen før studiestart. Dette gjøres på Studentweb innen fastsatte frister. I noen tilfeller kan planen endres. Dersom du ikke kan gjennomføre studiet som planlagt eller dersom du ønsker å avbryte utdanningen, ta kontakt med studieadministrasjonen ved Samisk høgskole.