Praktisk eksamen

For praktiske eksamener gjelder Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole, kapittel 8

Kapittel  8 Regler  for praktisk eksamen

8.1)      For praktisk eksamen, hvor hjemmeeksamen / prosjektarbeid  eller tilsvarende er del av dette, gjelder reglene i kapittel 6 for hjemmeeksamen / prosjektarbeid. Dette kapitlet omhandler praktisk eksamensarbeid.

8.2)     I praktisk eksamen, hvor muntlig fremstilling er del av dette, skal kandidaten følge Regler  for muntlig eksamen, kapittel 7.

8.3)      Praktisk eksamen blir gjennomført ved et samarbeid mellom 1.sensor (normalt studiekoordinator) og 2. sensor som stiller spørsmål til kandidaten. Studiekoordinator kan, selv om vedkommende ikke er sensor, være eksaminator i muntlig eksamen.

8.4)      Før eksamen begynner, skal kandidaten underskrive på kandidatlista “eksamenskandidatliste – meldingsliste” og samtidig får kandidaten utlevert sitt kandidatnummer for gjeldende eksamen. Hvis praktisk eksamen er en del av hjemmeeksamen eller tilsvarende, skal studieadministrasjonen sende en individuell epost til hver av kandidatene med deres kandidatnummer, innleveringsvilkår og eventuelt eksamensoppgave, og da gjelder reglene i kapittel 6.

8.5)      Kandidaten skal bruke samme kandidatnummer for hjemmeeksamen / prosjektarbeid og praktisk eksamensoppgave ( som f. eks duodji / læremidler / CD osv.) og påføre sitt kandidatnummer til alle eksamensoppgaver.

8.6)      For praktisk eksamen skal kandidaten fylle ut skjemaet som skal følge hjemmeeksamen. For praktisk eksamen skal kandidaten i tillegg fylle ut skjemaet

som f. eks kan være duodji / læremidler / CD osv.

8.7)      Høgskolen offentliggjør rekkefølgen av kandidatene for fremstilling av praktisk eksamen. Dette offentliggjøres senest 24 timer før eksamen skal gjennomføres. Rekkefølgen av kandidatene legges ut på Classfronter, med opplysninger om

  1. Hvilken eksamen skal avvikles
  2. Tidspunkt og sted for eksamen
  3. Informasjon om klokkeslett for oppmøte for hver enkelt kandidat

8.8)      Kandidaten kan bruke sin tildelte eksamenstid for sin praktiske fremstilling i eksamen. Eksamenstid er fastsatt i de enkelte fag- og studieplaner.

a) Individuell praktisk eksamen har normalt en tidsramme på 20 – 30 minutter.

b) Praktisk gruppeeksamen har normalt en tidsramme på inntil  20 minutter for hver enkelt kandidat.

8.9)      En kandidat som ikke består praktisk gruppeeksamen, har rett til å få gjennomføre individuell praktisk eksamen umiddelbart etter gruppeeksamen.

8.10)    Vurdering av praktisk eksamen kan ikke påklages hvis prøven er av en slik art at dette ikke kan vurderes på nytt. Det fremgår av fag-/studieplanen hvordan resultatet fra praktisk eksamen skal vektes i den avsluttende karakteren i faget/studiet.