Muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen gjelder Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole, kapittel 7

Kapittel 7             Regler  for muntlig eksamen

7.1)      Muntlig eksamen er offentlig, såfremt offentlig eksamen ikke er til hinder for tilrettelegging og gjennomføring av eksamen. Individuelt kan kandidater, av særlige grunner, søke om  å få gjennomføre muntlig eksamen som er lukket.

7.2)      Muntlig eksamen blir gjennomført ved et samarbeid mellom 1.sensor (normalt studiekoordinator) og 2. sensor som stiller spørsmål til kandidaten. Studiekoordinater kan, selv om vedkommende ikke er sensor, være eksaminator i muntlig eksamen.

7.3)      Høgskolen offentliggjør rekkefølgen av kandidatene for muntlig eksamen. Dette kunngjøres senest 24 timer før eksamen skal gjennomføres. Rekkefølgen av kandidatene legges ut på Classfronter, med opplysninger om

  1. hvilken eksamen skal avvikles
  2. tidspunkt og sted for eksamen
  3. informasjon om klokkeslett for oppmøte for hver enkelt kandidat

7.4)      Kandidaten skal underskrive på en kandidatliste før eksamen begynner og får utlevert sitt kandidatnummer.

7.5)      Kandidaten kan bruke sin tildelte eksamenstid i muntlig eksamen. Eksamenstid er fastsatt i de enkelte fag- og studieplaner.

  1. Individuell muntlig eksamen har normalt en tidsramme på 20 – 30 minutter.
  2. Muntlig gruppeeksamen har normalt en tidsramme på inntil  20 minutter for hver enkelt kandidat.

7.6)      En kandidat som ikke består gruppeeksamen, har rett til å få gjennomføre individuell muntlig eksamen umiddelbart etter gruppeeksamen.

7.7)      Vurdering av muntlig eksamen kan ikke påklages hvis prøven er av en slik art at dette ikke kan vurderes på nytt. Det fremgår av fag-/studieplanen hvordan resultatet fra muntlig eksamen skal vektes for den avsluttende karakteren i faget/studiet.