Bruk av datamaskin ved eksamen

Ved eksamensavvikling med bruk av datamaskin gjelder Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole, kapittel 9

Kapittel 9   Regler  for bruk av datamaskin ved eksamen

En kandidat kan med dokumentert legeerklæring få særskilte vilkår for å gjennomføre eksamen. Jamfør § 17 i Forskrift for eksamen og sluttvurdering for Samisk høgskole. Kandidaten kan bl.a få anledning til å bruke datamaskin ved gjennomføring av eksamen. Disse reglene omhandler det forholdet.

9.1) Kandidaten som bruker datamaskin ved eksamen, skal sitte i et eget rom med egen/egne eksamensvakt(er). Kandidaten har ikke tilgang til eksamenslokalet før eksamensvakta er på plass.

9.2) Kandidaten har ikke anledning til å bruke sin egen datamaskin, minnepinne eller andre relevante datautstyr, hvis ikke annet er fastsatt. Studieadministrasjonen fastsetter eksamenslokalet, og kandidaten bruker tilvist datamaskin som er tilrettelagt av dataansvarlig ved høgskolen, hvis ikke annet er fastsatt.

9.3) Kandidaten skal bruke skriveprogrammet som dataansvarlig har klargjort for eksamensbesvarelsen i eksamenslokalet.

9.4) Kandidaten får tildelt eksamensoppgave og minnepinne i eksamenslokalet. Kandidaten skal lagre eksamensbesvarelsen i minnepinnen. Eksamensbesvarelsen skal merkes med kandidatnummer, dato og eksamensnavn / fag.

9.5) Datamaskin og skriver som brukes til eksamen er ikke tilknyttet høgskolens servernettverk. Eksamensvakta skal kontrollere at det blir tatt utskrift av besvarelsen, og at kandidaten får egen kopi av besvarelsen. Hvis det ikke er mulig å ha en skriver i eksamenslokalet, skal kandidaten lagre eksamensbeskrivelsen i minnepinnen og hente utskrift fra besvarelsen fra studieadministrasjonen/forkontoret i følge med og under kontroll av eksamensvakt.

9.6) Kandidaten har ikke anledning til å bruke internett, epost eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler under eksamen, hvis ikke annet er fastsatt.

9.7) Jamfør kapittel 5: “Regler  for skriftlig skoleeksamen”, som gjelder for skriftlig skoleeksamen.

9.8) Det forventes at en kandidat som søker om å bruke datamaskin under eksamensbesvarelsen, behersker grunnleggende dataprogramvare som er godkjent for bruk under eksamen. Det gis ikke egen dataveiledning / -opplæring.