Bilde av barn med fargede hender
mars 02. beaivi 2015

Bagadallanpedagogihkka 1 álggahuvvo giđđat 2015

Háliidat go nannet gelbbolašvuođat bagadallanrollas ja oahpaheaddjiámmáhis?

De mii ávžžuhit du ohcat ja álgit dán joatkkaohppui mii álggahuvvo giđđat 2015! Ohcanáigemearri lea 08.04.15.

Sámi allaskuvla lágida oahpu Bagadallanpedagogihkka 1, 15 oahppočuoggá, oasseáiggis giđđat ja čakčat 2015. Leat plánejuvvon guokte deaivvadeami Sámi allaskuvllas, okta giđđalohkanbajis ja okta čakčalohkanbajis. Muđui lea neahttaoahpahus gávcci vahku. Dát oahppu addá buoret vuođu bargat bagadallin, omd. hárjehallanoahpaheaddjin dahje bagadallin eará bargobáikkiin.

Loga eambbo dás