Sámi allaskuvlla studeanttat. Govven: Ánne Kátjá Gaup/Johtti Productions
januar 19. beaivi 2023

Ođđa oahppofálaldat sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpus

Govas leat sámi allaskuvlla studeanttat. Govven: Ánne Kátjá Gaup/Johtti Productions

Dán čavčča fállá Sámi allaskuvla ođđa sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu mii lágiduvvo eará ládje go dábálaččat. Dábálaččat bistá oahppu golbma jagi, muhto dál lea guhkiduvvon golmma ja bealle jahkái.

  • Dát oahppu galgá buorebut vuhtiiváldit vejolaš studeanttaid dárbbuid ja fátmmastit ohcciid iešguđet guovlluin, agiin, sihke sin geat leat bargguin dahje geat bohtet njuolga joatkkaskuvllas, muitala prográmmajođiheaddji Marikaisa Laiti.

Oahpus leat 180 oahppočuoggá juhkkojuvvon čieža lohkanbadjái. Guđa lohkanbajis leat 25 oahppočuoggá ja ovtta lohkanbajis leat 30 oahppočuoggá. Oahpus lea heivehuvvon prográmmaplána mii galgá čađahuvvot geabbilit. Oahpahus lágiduvvo deaivvademiin ja neahta badjel.

  • Studeanttat galget sáhttit bargat ja oahpu gazzat oktanaga, orrut ruovttubáikkiin ja boahtit Guovdageidnui deaivvademiide. Dat lea earenoamáš fálaldat maiddái sidjiide geat barget juo mánáidgárddiin, muhto geain váilu bachelorgráda mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpus, muitala Marikaisa.

Jus ekonomalaččat lea vejolaš allaskuvlla bealis, de juohke lohkanbaji lávdaduvvo okta deaivvadeapmi guovlluide gos studeanttat orrot, oktiibuot 6 - 7 lávdaduvvon deaivvadeami golmma ja bealle jagis.

Ávžžuha ohcat

Anne Ingebjørg Svingeng Eriksen, guhte lea bargan guhkit áiggi allaskuvlaoahpaheaddjin mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpus muitala ahte Sámi allaskuvla lea badjel 30 jagi huksen ja nannen sámi pedagogihkkafágaid. Son gal duođai ávžžuha ohcat ohppui.

  • Lea áidna oahppu gos duođai ge lea sámi vuolggasadji ja sámi servodagas lea dárbu oahppan mánáidgárdeoahpaheddjiide. Mii diehtit ahte min studeanttat ožžot bargofálaldagaid go leat geargan oahpuin, sihke mánáidgárddiin ja eará bargobáikkiin. Oahppu addá olu iešguđetlágan bargovejolašvuođaid, muitala Anne Ingebjørg.

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu lea profešuvdnaoahppu, mii gealbuda studeantta doaimmahit mánáidgárdeoahpaheaddjeprofešuvnna máŋggabealat ja rievdi servodagas, otná ja boahtteáiggi ođđaáigásaš mánáidgárddiin. Oahpus lea seamma árvu go mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpuin Norgga, Suoma ja Ruoŧa bealde.

  • Oahppu deattuha sámi pedagogalaš jurddašeami ja sámi mánáidgárddiid. Earret eará leat árbevirolaš barggut oassin oahpus ja oahpahusbeaivvit sáhttet leat iešguđetláganat. Oahpahus seammás fuomášuhttá studeanttaid mo sámi vugiin bargat ja oahpásmuvvá iežas boahttevaš profešuvdnii. Studeanttat ohppet maiddái servodaga máŋggabealatvuođa ja máŋggagielat ja -kultuvrralaš perspektiivvas, loahpaha Anne Ingebjørg.  

Loga eanet oahpu sisdoalu birra dáppe ja dáppe gávnnat dieđuid lágideami birra, nugo goas lea oahpahus ja deavvadeamit. 

Sámi allaskuvlla prográmmaoahput mat álget čakčat 2023

Sámi allaskuvlla oahpuide lea vejolaš ohcat 01.02.2023 rájes. Oktiibuot álget Sámi allaskuvllas guhtta guhkitáigge oahpu sihke bachelorgráda, mastergráda ja doavttirgráda dásis.