Gávttehas nissonolmmoš.
februar 23. beaivi 2023

Sámi allaskuvla kondolerer

Det er med stor sorg at vi har mottatt budskapet om at styremedlem i Samisk høgskole Ellen Inga O. Hætta gikk bort 22. februar 2023. Ellen Inga har vært oppnevnt av departementet som medlem i styret for Samisk høgskole i perioden 2008-2011 og deretter igjen fra 2015 frem til i dag.

Vi minnes Ellen Inga med takknemlighet for at hun har vært så engasjert i høgskolens styrearbeid. Ellers har hun vært aktiv i samfunnet både innen politikk og samfunnsdebatt lokalt og nasjonalt. Ellen Inga har vist sitt engasjement spesielt for samiske opplæringssaker og har også jobbet ved flere samiske institusjoner for å fremme samisk utdanning.

Samisk høgskole tar del i ektemannens, barnas og andre næres sorg.