lineks bilde
Kalak, Line
Allaskuvlalektor / Høgskolelektor / University College Lecture

Contacts

Office: 
Giela, duoji, boazodoalu ja servodiehtaga goahti / Institute of Language, Duodji, Reindeer Husbandry and Social Sciences
E-mail: 
Line.Kalak@samiskhs.no
Phone: 
Mobile: 

General information

Høgskolelektor og jurist med mastergrad i rettsvitenskap.

Tidligere prorektor ved Samisk høgskole, Line Kalak, fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet. Før dette studerte hun bedriftsøkonomi, prosjektledelse og sosialantropologi. Hun begynte å arbeide ved Samisk høgskole som forsker og høgskolelektor i 2014. Samme året begynte hun også som rådgiver i prosjektet for tradisjonell kunnskap. Tidligere har hun jobbet som jurist innen finanssektoren i SpareBank 1 Nord-Norge og som konsulent i Mattilsynet. Line er nå medlem av styret i Forskningsforeningen ved Samisk høgskole.

Line Kalak ble født i 1980 og vokste opp i det sjøsamiske området Laksefjord. Hun har tre barn.

Forskningsområder og undervisningsfelt: Samerett, urfolksrettigheter, fiskerettigheter, tradisjonell kunnskap, forvaltning av naturressurser og rettigheter innen reindrift.

Hennes hjertesaker:

  • Energi i det faglige studentmiljøet
  • Effektiv kommunikasjon og oppbygging av tillit, både internt og eksternt
  • Selvstendig Samisk høgskole
  • Akademisk frihet og forskning på globalt urfolksnivå
  • Skreddersydde studier som er inkluderende og styrker ulike næringer og bedrifter i Sápmi
  • Urfolksmetodologi som grunnlag for undervisning og forskning