Anne Karen Hætta Balss bilde
Anne Karen Hætta Bals
Oahpporáđđeaddi / Studierådgiver / Study Adviser

Contacts

Office: 
Oahppohálddahus / Studieadministrasjon / Student Administration
E-mail: 
annekhb@samas.no
Phone: 

General information

Jobber i studieadministrasjonen, blant annet med følgende:

  • Studieplaner og programplaner
  • Godkjenning av pensumlister
  • Studieprogresjon og progresjonsplaner
  • Indivuduell tilrettelegging av studie
  • Innpassing og faglig godkjenning av ekstern utdanning
  • Gradssøknader, fritt sammensatte bachelorgrader 
  • Perminsjonssøknader
  • Vitnemål