april 14. beaivi 2022

Vil du lære tradisjonell vætna?

Fra høsten tilbys enkeltemne i tradisjonell vætna ved Aajege samisk språk- og kultursenter i Plassje/Røros. Dette studiet er beregnet for deg som er interessert i å fordype deg i vætna/tradisjonelt sørsamisk håndverk, men også for deg som vil studere vætna på høyere nivå og samle studiepoeng i emnet.

Du kan samle studiepoeng i ulike relevante emner og til slutt ta en fri bachelorgrad. Hvis du kombinerer vætna studier med praktisk pedagogisk utdanning (PPU), så kan du jobbe som lærer i vætna. Med en bachelorgrad, der vætnastudier er vektlagt, er det mulig å fortsette med mastergrad i vætna.

Aajege samisk språk- og kultursenter har i lengre periode arrangert ulike kurs innen vætna med stor interesse og ofte med ventelister. Nå vil Aajege samisk språk- og kultursenter i samarbeid med Sámi allaskuvla (Samisk Høgskole) utvide opplæringstilbudet til høyskolenivå. Sámi allaskuvla og Aajege samarbeider om sørsamisk språkopplæring, hvor studiet i vætna blir et utvidet samarbeid til andre fagfelt.

- Studiet er et bidrag til at sløydere i rørossamisk område kan formalisere sin tradisjonskunnskap innen vætna. Dette er også en naturlig nivåløft og videreutvikling alle de ulike vætna-kursene som er gjennomført i regi av Aajege, sier daglig leder i Aajege, Toini Bergstrøm. 

Studiet blir organisert som et desentralisert studie med ukesamlinger på Aajege i Plaassja som gir 15 studiepoeng. Her skal studenten fordyper seg i hvordan planlegge, utøve og formidle vætna. Halvparten av studiet er organisert som undervisning med samlinger, og andre halvpart er basert på selvstendig arbeid. Sørsamisk er hovedspråk i undervisningen, men en del av undervisningen foregår også på norsk eller svensk.

Studie tilbys for første gang i Røros

Sámi allaskuvla har tidligere hatt desentralisert studietilbud i vætna i sørsamisk område i 2009. Dette var da et samarbeid mellom Høgskolen i Nord Trøndelag, Snåsa kommune, Nord Trøndelag fylkeskommune, Duodjeinstituttet og Saemien Sijte. Nå tilbys det et desentralisert studie i vætna for første gang ved Aajege samisk språk- og kultursenter i Plaassja.

Govven: Marie Louise Somby/Árvu

- Sámi allaskuvla er en samisk høyere utdanningsinstitusjon som har som mål å tilby relevant utdanning som kommer hele Sápmi til gode, derfor er det gledelig at vi nå kan tilby dette studiet i Plassje og styrke både vår tilstedeværelse i sørsamisk område og samarbeidet med Aajege. Studiet vil være et viktig bidrag til å bevare og utvikle sørsamisk språk og kulturarv, og vi håper på mange søkere, sier rektor ved Sámi allaskuvla Laila Susanne Vars.

Søknadsfrist:  20.04.22.

Dersom du har spørsmål om faglig innhold, ta kontakt med fagkoordinator Inga Påve Idivuoma, e-post: ingaepi@samas.no

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt med studieadministrasjonen på e-post: oahppohalddahus@samas.no 

Les mer om studiet her.