BA - Enkeltemne

Kontinuitet og vitalisering av tradisjonell vætna


Om studiet
Studiet fordyper seg i hvordan planlegge, utøve og formidle vætna. Her får studentene praktisk og teoretisk kunnskap som gir dem redskaper til å fordype seg i, og utvide sine ferdigheter og forståelse i vætna.

I studiet benyttes metoder for problemløsning, som gir studentene verktøy til å planlegge, utforme og utøve vætna. Studentene fordyper seg i vætnatradisjonens kontinuitet og vitalisering.
 

Undervisningsspråk
Sørsamisk er hovedspråk i undervisningen. En del av undervisningen foregår på norsk/svensk. Eksamen kan gjennomføres på sørsamisk eller norsk/svensk.
 

Læringsformer
Praktisk arbeid med vætna, forelesninger, gruppearbeid, oppgaver, portfolio (arbeidsmappe og vætnaprodukt), veiledning, seminarer og oppføring av vætnautstilling.

I studiet er halvparten organisert undervisning (vytnesjidh/ praktisk arbeid med vætna, forelesninger, veiledning, seminarer osv.) og halvparten selvstendig arbeid (vytnesjidh/praktisk arbeid med vætna, lesing, løsning av arbeidsoppgaver, refleksjon osv.).

Filesize: 103 KB

Opptakskrav

Vanlige opptakskrav til høyere utdanning. Opptaksgrunnlag kan være enten generell studiekompetanse (fullført videregående utdanning) eller realkompetanse.

I tillegg kreves kompetanse i sørsamisk og i vætna. Språkkravet kan oppfylles på følgende måter: Sørsamisk som 1., 2. eller fremmedspråk på videregåendeskole i Norge, eller sørsamisk som modersmål (200 poeng) eller moderna språk (200-300 poeng) på gymnas i Sverige, eller tilsvarende opplæring i samisk etter gjeldende regler. Språkkravet kan også oppfylles ved sørsamisk semesteremne (30 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning eller ved å bestå sørsamisk språktest som Samisk høgskole gjennomfører. Dersom det er usikkerhet om nivået på søkerens språkkompetanse, fremmes saken til faglig vurdering og blir behandlet på bakgrunn av dette.

For å dokumentere kompetanse i vætna må søkeren sende inn 5-8 bilder av egen vætna eller av 2-3 vætnaprosjekter, der man viser til den kreative prosessen. Dersom søkeren har fagbrev i vætna eller utdanning fra en vætnaskole eller tilsvarende vætnautdanning,
kan søkeren sende inn fagbrev eller studiebevis som dokumentasjon på kompetanse i vætna.