juni 11. beaivi 2021

Søknadsfrist for direktørstilling er utvidet

Innstillingssutvalget ved Sámi allaskuvla har besluttet å utvide søknadsfristen til stillingen som ny høgskoledirektør frem til 25. juni.  Ved fristens utløp var det kommet inn en søker som tilfredsstiller kravene til stillingen, og innstillingsutvalget ønsker å nå ut til flere potensielle søkere. 

- Innstillingsutvalget ønsker flere søkere for å sikre at vi får en god prosess og finner den rette kandidaten. Vi er svært godt fornøyd med den ene søkeren vi har fått, men utvalget ønsker å se om vi kan få flere til å melde sin interesse for stillingen før vi sluttfører prosessen, sier rektor Laila Susanne Vars som også er leder i innstillingsutvalget.