februar 24. beaivi 2021

Søk om finansiering fra Utdanningsdirektoratet!

Hvis du er lærer, har du mulighet til å søke om vikarordning eller stipend fra Utdanningsdirektoratet ved å trykke på denne linken til deres nettside.

Hvis du som er lærer ønsker å ta samiskkurs eller videreutdanning ved Samisk Høyskole kan du søke om støtte til dette.

Gjennom ordningen "Kompetanse for kvalitet" hos Utdanningsdirektoratet kan man få finansiering til studietilbud ved Samisk Høyskole. Man kan også søke om støtte til studietilbud som ikke står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog.  I såfall merker du av på søknadene at du har lyst til å søke om andre studietilbud. Man forholder seg til de samme betingelsene, og får de samme rettighetene som hvis man søker på studietilbud som finnes i studiekatalogen. Husk at skoleeier må godkjenne søknaden.

Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 01.03.2021. Hvis studietilbudet ikke er i studiekatalogen, så må du også søke gjennom Samisk høyskoles søknadsportal.

Finansieringa gjelder for følgende videreutdanninger for lærere: