Hva skjer:

Study start 2024
21. august, 10:00 til 23. august, 15:00

Introduksjonsuka 2024

Program:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu, Die

Styremøte
26. august, 09:00 til 12:00

Styremøte

Liige stivračoahkkin./ Ekstraordinært styremøte.

Presentasjon / møte
09. september, 09:00 til 11. september, 15:00

Studentombudet besøker Diehtosiida

Vårt studentombud Torill Varberg er i Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Conference
07. november, 09:00 til 08. november, 15:00

Samisk utdannignskonferanse

Samisk høgskole og Sametinget i Norge arrangerer en internasjonal utdanningskonferanse. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra utdanning og løfte fram pedagogiske tenkemåter og lærerprofesjonalitet i utdanning og forskning. Utveksling av erfaringer kan være til nytte for undervisning i samisk barnehage, skole og høyere utdanning.  

Konferansens temaer er:   

  • Rammer for samisk utdanning; lover, retningslinjer, rammeplaner eller læreplaner som styrer og har innvirkning på samisk utdanning i barnehagen, skolen, og for høyere utdanning, eks. vurdering, hvordan gjennomføres vurdering som støtter læring eller likeverdig karaktersetting  

  • Samisk lærerprofesjon og samiskspråklig hverdag og undervisning i samisk barnehage, skole og høyere utdanning 

  • Forskning og utviklingsarbeid til nytte for samiske opplæringspraksiser i barnehage, skole og høyere utdanning 

Vi ønsker å invitere lærere, pedagoger, forskere, og studenter til å dele med seg av sine forsknings- og utdanningserfaringer. Hvis du ønsker å presentere ditt undervisnings- eller forskningsarbeid, send inn ei tekst eller en abstrakt. Alle tekster vil bli gransket av konferanseorganisasjonsutvalget og plassert inn i programmet av utvalget.  Ti lærere i samisk barnehage og skole som presenterer sitt arbeide trenger ikke betale konferanseavgiften. Utvalget vurderer og meddeler vurderingen før registeringen stenges. 

Mer info om konferansen

Påmeldingsskjema, program, tidsfrister etc. finner du på konferansen hjemmeside:

 

Sámedikki logo/Sametingets logo Konferansen er finansiert av Sametinget i Norge.