Hvordan skrive oppgave

Dette er generelle anbefalinger til hvordan faglige tekster skal skrives. Lærere/veiledere i de enkelte kurs kan fremsette spesifikke krav som avviker fra disse. Rådfør deg derfor alltid med lærer/veileder.

Les mer om hvordan skrive oppgave.

 

Mal for oppgaveskriving

Samisk høgskole har laget Word-mal som du kan bruke når du skriver oppgave. 
Mal (samisk)