Akademiske ferdigheter – veiledning til skriving og publisering

Vil du som forsker lære mer om akademisk skriving og publisering, samarbeid og åpen vitenskap, kan du få bredt og oppdatert informasjon gjennom PhD on Track. Det nasjonale nettstedet PhD on Track har ph.d.-kandidater og unge forskere fra alle fagområder som målgruppe. Forskningsprosessen, formidling av forskningsresultater og åpen forskning er hovedtemaene: