Innkjøpsforslag

Foreslå bøker, tidsskrifter og andre medier

Biblioteket tar gjerne i mot innkjøpsforslag fra høgskolens ansatte og studenter.

Har du et innkjøpsforslag til bøker, tidsskrifter eller andre medier, send oss en e-post: girjerajus@samas.no.

Vær oppmerksom på at bøker som biblioteket selv ikke har, også kan bestilles gjennom fjernlån fra andre bibliotek.