Offentlig journal

Offentlig journal inneholder oversikt over inngående og utgående korrespondanse ved Samisk høgskole.


Oppdatert etter sentrale rettningslinjer.
Journalen vil normalt være oppdatert annen hver uke.

For raskest mulig behandling av innsynskravene, ber vi om at det ikke bestilles flere enn fem dokumenter i hver e-post.

Eventuelle innsynskrav sendes til adressen postmottak@samiskhs.no

Offentlig journal uke 26 og 27
Filesize: 204 KB
Offentlig journal uke 28 og 29
Filesize: 162 KB
Offentlig journal uke 30 og 31
Filesize: 409 KB
Offentlig journal uke 32 og 33
Filesize: 197 KB
Offentlig journal uke 34 og 35
Filesize: 248 KB
Offentlig journal uke 36 og 37
Filesize: 236 KB