February 05. beaivi 2021

Søk på studier for høsten 2021!

Hvis du har lyst til å studere i et levende samisk miljø, hvor du også kan bli kjent med mennesker fra andre samiske områder, kom til Samisk høyskole, verdens eneste samiskspråklige høyere utdanningsinstitusjon!

Vi har samisk- og urfolksperspektiv på alle våre studier, noe som gir deg en flerkulturell forståelse, og en helt unik kompetanse for å jobbe i det samiske samfunnet.

Vi kan tilby et motiverende og utfordrende læringsmiljø, hvor du virkelig får utviklet dine kunnskaper og økt din kompetanse. Vi tilbyr fulltidsstudier, enkeltemner og semesterprogram. Du kan søke om opptak via Søknadsweb og Samordna Opptak, de fleste fulltidsstudiene legges ut på Samordna opptak, og de studiene som ikke legges ut via Samordna Opptak søker du vanligvis opptak til lokalt på vår søknadsweb.  

15.04. Hovedsøknadsfrist for alle studier.

01.03. Søknadsfrist på grunnlag av realkompetanse.

Fulltidsstudie ved Samisk høyskole på bachelor-, master- og doktorgradsnivå

Semesterprogram (30 studiepoeng)

Enkeltemner

Kompetansehevende fag for barnehagelærere og barnehageansatte

Videreutdanning for lærere

Bli med og forme din egen framtid, velkommen til oss!

Hvis du har spørsmål i forbindelse med søknaden, send oss gjerne en epost: oahppohalddahus@samas.no