MA - Program

Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Sámi oahpaheaddjeoahppu. Govven: Árvu/Stine Marje Vars

Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke? Samiske elever rundt omkring i Sápmi trenger deg! Ta samisk lærerutdanning ved Samisk høyskole.

Samisk grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn gir deg et godt utgangspunkt for å lære å se hver enkelt elev og elevgrupper fra småskoletrinnet og tilpasse opplæring for disse og deres behov. Utdanningen ved Samisk høyskole gir studentene verktøy for å undervise elever med samisk i begynneropplæringen. Joik, duodji og fortellinger og andre praktiske oppgaver er viktige i samisk begynneropplæring. Du lærer deg hvordan de yngste elevene lærer å lese, skrive og regne og hvordan du skal veilede dem i skolen.

  • Opplæringsspråk: Samisk. Noen forelesninger og seminarer kan foregå på andre språk.
  • Studiested: Opplæringen gjennomføres på nett og ved samlinger ved Samisk høyskole.
  • Femårig masterprogram, heltid.
  • 300 studiepoeng
  • Praksis gjennomføres på skolen i Norge, Sverige og Finlad.
  • Programplan
  • Forelesninger, samlinger og timeplan finner du her!


Studiets innhold
Lærerutdanningene ved Samisk høyskole er unike på den måten at opplæringen tar utgangpunkt i det samiske språket og det samiske språkets situasjon i de forskjellige områdene, samisk kultur og samfunn, samisk syn på og måter å overføre kunnskap på, natur og bærekraft, tradisjonell kunnskap og urfolksperspektiv. En slik lærerutdanning finnes ikke andre plasser.

Utdanningen vektlegger begynneropplæringen og har fordypning i enkelte skolefag, der man i didaktikkdelen lærer om hvordan lære elever på disse trinnene. Obligatoriske fag i utdanningen er begynneropplæring (90 sp), pedagogikk og elevkunnskap (60 sp), samisk (60 sp), matematikk (30 sp) og norsk/svensk/finsk (30 sp). I tillegg skal du som student også ha et fjerde fag (30 sp), for eksempel samfunnsfag, duodji, naturfag eller gymnastikk etc. Som alternativ til et fjerde fag, så kan man ta 30 sp i skolerelevante fag, for eksempel pedagogikk og tradisjonell kunnskap, spesialpedagogikk osv. Siste studieår skal studenten velge tema for masteroppgaven innenfor begynneropplæring.

Mulighetene innenfor utdanningsfagene endres fra år til år, og det er styret ved Samisk høyskole som vedtar disse årlig. Arbeidspraksis er knyttet til alle fagene, og gjennomføres på grunnskoler i hele Sápmi. Under utdanningen er det gjort en avtale, som gir muligheter for utveksling på andre skoler eller i utlandet.

Organisering av utdanningen
Utdanningen tilbys som nettundervisning og gjennom samlinger på Samisk høyskole. Nettundervisning gjennomføres på nettbasert klasserom der studenter kommuniserer med faglærere og andre studenter. I nettklasserommet finnes også forelesninger og studentoppgaver.

Samlinger på Samisk høyskole er av en ukes varighet, og foregår fire-fem ganger per semester. Praksisen ute i arbeidslivet er en viktig del av lærerutdanningen, da du her kan prøve deg som lærer. Praksis kan gjennomføres på skoler i Norge, Sverige og Finland.

Jobbmuligheter
Med samisk lærerutdanning kan du få deg et yrke uansett hvor du velger å bo. Samisktalende lærere er ettertraktet på arbeidsmarkedet, og de som har tatt samisk utdanning har en unik kompetanse som skoler over hele Sápmi og utenfor Sápmi har bruk for. Samisk lærerutdanning gir en allsidig kompetanse både språklig, faglig og personlig på felt som hvordan jobbe med elever, med opplæring og med faglig utvikling og forskning i skolen. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å jobbe med ledelse, saker innen opplæring og oppvekst, og ellers samiske og urfolkssaker.

Stipendordninger
Sametinget i Norge har stipendordning for studenter som tar samisk pedagogisk utdanning, eller lærere som tar videreutdanning i samisk og som ikke har hatt samisk i utdanningen tidligere. Les mer om stipendordningen på Sametingets nettside.

Opptakskrav

Opptakskravet til samisk grunnskolelærerutdanning er

  • generell studiekompetanse.
  • enten minimum 35 skolepoeng, gjennomsnittskarakter 3 i norsk og samisk, og 4 i matematikk.
  • eller minimum 40 skolepoeng, gjennomsnittskarakter 3 i norsk og samisk, og karakter 3 i matematikk.

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har bestått matematikk på høyere nivå. Det betyr at du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Studenter fra Finland, Sverige og Russland skal dekke tilsvarende krav til skolepoeng, karakterkrav i matematikk og deres majoritetsspråk og samisk.