Ođasvuorká

Fágakommišuvdna Sámi allaskuvllas

NOKUT fágakommišuvdna finai mannan vahku Sámi allaskuvllas dárkkistit sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttergrádaprográmmaohcama.

Studeanttat Yakutias

Vuođđoskuvlaoahpaheaddjestudeanttat guorahalle ja buohtastahtte guovttegielatvuođaáššiid Sámis ja Yakutias.

Allaskuvlla dutkit ja studeanttat Hawaiijas

Álgoálbmogiid dutkan- ja oahpahusmáilmmi dehálaš dáhpáhusat lágiduvvojit daid vahkuid Honolulus Hawaiijas.

Sámi allaskuvla buorimusas

– Lean hui duhtavaš min studeanttaid ja oahpaheddjiid bohtosiin, dadjá allaskuvlarektor Jelena Porsanger.
Sámi allaskuvlla studeanttat buvttadit eambbo oahppočuoggáid go universitehtat.

Majoritehtagiella dominere sámi skuvlla gielladuovdagiid

Dat boahtá ovdan Inker-Anni Linkola nákkosgirjjis "Saamelaisen koulun kielimaisema – etnografinen tutkimus saamen kielestä toisen asteen oppilaitoksessa".

Čuojat juoigga! Riddu Riđus Ijahis Idjii

Oahpa sámemusihka ja juoigama dán geasi!

Sjatta oahpestiddjen!

Åhtsåmájggemierre 1.6.2014

Aelkesth ööhpehtæjjine!

Minngemes ohtsemebiejjie: 1.6.2014

Siiddut