Prošeavttat

Sámi allaskuvlla fágavirggehasat dutket iešguđet fágain. Leat prošeavttat iešguđet sturrodagain ja bušeahtaiguin, ja ásahusas leat dutkan- ja ovdánahttinprošeavttat earret eará dáin fágain: gielladieđa, duodji, boazoealáhus, servodatdieđa, pedagogihkka ja journalistihkka.

Gurut ravdda menyas oidnojit stuorimus olggobealde ruhtaduvvon dutkan- ja ovdánahttinprošeavttat mat leat jođus dál dahje aittobáliid leat loahpahuvvon. Ásahusas leat maiddái unnit dutkanprošeavttat, mat eai leat olggobealde ruhtaduvvon muhto ruhtaduvvojit Davviriikkaid ministtarráđi dahje Máhttodepartemeantta juolludemiin. Dás guhkit listu. Listu ii leat ollislaš, muhto liste muhtun prošeavttaid, iešguđetge stuorus, mat addet gova ásahusa dutkandoaimmas: 

Dá ges muhtun prošeavttat maidda Sámi allaskuvlla fágabiras doaimmahit dutkan- ja ovdánahttinbargguid, vaikko prošeavttaid váldoeaiggát ii leat Sámi allaskuvla: